Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

espa.bmp
 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ     

Η θεσμοθέτηση με τον νόμο 1404/83 της πρακτικής άσκησης ως υποχρεωτικής προϋπόθεσης για την απόκτηση πτυχίου των φοιτητών των ΤΕΙ απετέλεσε καινοτομία υψίστης σπουδαιότητας για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων σε πλήρη ζεύξη με τις εφαρμογές τους, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης.
     Ο κλάδος τροφίμων είναι από τους περισσότερο υγιείς της Ελληνικής οικονομίας και υπό συνεχή ανάπτυξη. Η παραγωγή και τυποποίηση των αντίστοιχων προϊόντων απαιτεί άτομα με ειδικές γνώσεις στην Τεχνολογία Τροφίμων, που στην συντριπτική τους πλειοψηφία - κατά την τελευταία 25ετία - προέρχονται από τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων των ΤΕΙ Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Οι απόφοιτοί γίνονται πλέον αποδεκτοί σαν απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό και το γεγονός αυτό οφείλεται σημαντικά και στον θεσμό της πρακτικής άσκησης. Τα οφέλη και για τις δύο πλευρές - φορέα και ασκούμενο - είναι πολλά. Στην επιχείρηση δίνεται η δυνατότητα, με χαμηλό κόστος, να εκπαιδεύσει και να χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες της τον σπουδαστή. Παράλληλα ο ασκούμενος γνωρίζει τους χώρους και τις ανάγκες της μελλοντικής του απασχόλησης.
     Οι περισσότερες από τις μεσαίες και μεγάλες μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων διατροφής απασχολούν σπουδαστές στα τμήματα παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων τους. Το ίδιο ισχύει για πολλά αναλυτικά εργαστήρια τροφίμων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι κρίσεις για τους ασκούμενους είναι σε μεγάλο βαθμό θετικές και είναι χαρακτηριστικό ότι ποσοστό 15-20% των σπουδαστών παραμένει σαν μόνιμο προσωπικό στον φορέα που ασκήθηκε μετά την λήψη του πτυχίου. Συχνά η προσφορά θέσεων στους συγκεκριμένους χώρους υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων για πρακτική άσκηση σπουδαστών.


Αριθμός επισκεπτών από 08/03/2011   
HDMIConverter.org
free-web-page-counters.com
HDMIConverter.org
Τελευταία ενημέρωση 18/03/2013, 11:14 Επιστροφή