Διαλέξεις του θεωρητικού μαθήματος

Οι κατωτέρω σελίδες είναι οι περιλήψεις των διαλέξεών μου στο μάθημα της Οργανικής Χημείας, το οποίο διδάσκεται στο δεύτερο εξάμηνο του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων. Γράφτηκαν για να βοηθήσουν τους φοιτητές στην εκμάθηση ενός σημαντικού αλλά συγχρόνως γοητευτικού μαθήματος. Οι υποδείξεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος (που συνιστώ ανεπιφύλακτα να το παρακολουθούν οι φοιτητές στο τυπικό Β' εξάμηνο) όσο και στο προσωπικό μου ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (chsemid@teiath.gr). Η μελέτη των κατωτέρω ενοτήτων απαιτεί τον Acrobat reader. Για εξοικονόμηση μελάνης εκτυπώσατε τα αρχεία με τον συμβολισμό Ε (χωρίς φόντο και σκιάσεις) καθώς επίσης 6 διαφάνειες ανά σελίδα με κατάλληλη σμίκρυνση. Σας εύχομαι αποδοτική εργασία και επιτυχία.

Δρ Χάρης Ε. Σεμιδαλάς
Τακτικός Επίκουρος Καθηγητής ΑΤΕΙ Αθήνας


χημικός δεσμός Ε  Δομές Lewis/Συντονισμός Ε  Διπολική ροπή Ε  Θεωρίες χημικού δεσμού Ε  Υβριδισμός Ε 
Αλκάνια Ε Ονοματολογία αλκανίων  Ε Πρόελευση και
ιδιότητες των αλκανίων
  Ε
Διαμορφώσεις των αλκανίων Ε Διαμορφώσεις των κυκλοαλκανίων Ε
Λοιποί δακτύλιοι
κυκλοαλκανίων
 Ε
Διυποκατεστημένα
κυκλοαλκάνια
 Ε
Πολυκυκλικοί δακτύλιοι Ε(νέο) Ονοματολογία αλκοολών και
αλκυλαλογονιδίων
 Ε
Φυσικές ιδιότητες αλκοολών και
αλκυλαλογονιδίων
 Ε
Οξέα και βάσεις
Γενικές αρχές
 Ε
Παρασκευές αλκυλαλογονιδίων
Μηχανισμοί SN1 και SN2
 Ε
Αλογόνωση των αλκανίων Ε Ονοματολογία και
ισομέρεια των αλκενίων
 
Φυσικές ιδιότητες και
σταθερότητα αλκενίων
 
Παρασκευές αλκενίων  Παρασκευές αλκενίων
Μηχανισμοί Ε1 και Ε2
 
Υδρογόνωση αλκενίων (νέο) Προσθήκη υδραλογόνων στα αλκένια Προσθήκη HBr και H2SO4 στα αλκένια 
Ενυδάτωση αλκενίων  Αλογόνωση αλκενίων  Εποξείδωση και οζονόλυση αλκενίων Εισαγωγή στην οργανική σύνθεση  Πολυμερισμός αλκενίων 
Στερεοχημεία  Οπτική ενεργότητα
Στερεοαπεικόνιση
 
To σύστημα R-S
Προβολές Fischer
 
Δημιουργία στερεογονικού κέντρου
Χειρόμορφα και μη χειρόμορφα μόρια με δυο στερεογονικά κέντρα
Μόρια πολλαπλών στερεογονικών κέντρων
 
Χημικές αντιδράσεις που παράγουν διαστερεομερή
Διαχωρισμός εναντιομερών
 

Αριθμός επισκεπτών από 24/09/2008
Counter
free-web-page-counters.com